top of page
Work Meeting

 פרסום משרה באתר

ניתן לפרסם גם משרה באתר באופן עצמאי, פרטי המועמדים שיגישו  מועמדות למשרה יגיעו ישירות אליכם 

פרסום משרה באתר SMARTJOB

עלות פרסום המשרה לחודש הנו 500 ש"ח + מע"מ

 

המשרה הועברה לבדיקה ותפורסם בהקדם

bottom of page