top of page

מעבר מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי - מה צריך לדעת

עשית התמחות במגזר הציבורי / עבדת עד עכשיו בתור עו"ד במדינה? רוצה לעשות הסבה לשוק הפרטי? אם התשובות לשאלות האלו הוא "כן" - המאמר הזה בדיוק בשבילך!


כידוע רבים מעורכי הדין מתחילים את דרכם בשוק הציבורי. כך, רבים (מאוד) מהסטודנטים בוחרים לבצע את תקופת ההתמחות באחד ממשרדי הממשלה השונים אשר בראשם, כמובן, משרד המשפטים. יתרה מכך, רבים מעורכי הדין מועסקים כפרקליטים, יועצים משפטיים, עוזרי שופטים ועוד ומבקשים לבצע מעבר לשוק הפרטי.

הסיבות למעבר:

לא ניתן להתעלם מכך שקיימים הבדלים משמעותיים בין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי. זאת, בראש ובראשונה בכל הקשור לאלמנט השכר ותנאי העבודה. כך, בשוק הפרטי, לעומת במגזר הציבורי, עורכי הדין ככלל משתכרים טוב יותר וכן נהנים מתנאי עבודה (בעיקר סביבת עבודה כמשרדים, פינוקים משרדיים ועוד) איכותיים יותר.


יתרה מכך, השוק הפרטי מאפשר לעורכי הדין להתמקצע במספר מגוון מאוד של משרות, תפקידים ותחומי התמחות וזאת לעומת מספר מועט ומצומצם בהרבה במגזר הציבורי. כך, במגזר הפרטי רוב רובם של עורכי הדין זכאים לחוזים אישיים אשר להם חופש משא ומתן רב וזאת לעומת חוזי העסקה קבועים וברורים במגזר הציבורי.


כן, לעיתים קרובות הרצון לבצע מעבר בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי נובע משיקולי מקצועיות. זאת, עקב כך שלעיתים קרובות המגזר הפרטי נתפס כמקצועי יותר וכמקדש סטנדרטים גבוהים ביותר. לפיכך, עורכי דין רבים מבקשים לבצע מעבר על-מנת להעשיר את הידע המשפטי שלהם ולחוות עולם משפטי חדש שבו העיסוק של עורך הדין מתמקד בלקוח אישי ופרטי ולא בעיסוק בו "הלקוחות" (במגזר הציבורי) הם משרדי הממשלה.


הסבה מהמגזר הציבורי לפרטי

חשוב לזכור, השוק הפרטי איננו רואה בעין שלילית את אלו אשר בצעו התמחות ו/או עבדו תקופה מסוימת בשירות המדינה. להפך. לעיתים קרובות בוגרי שירות המדינה (בדגש על מקומות כגון הפרקליטות, הייעוץ המשפטי, מחלקת הבג"צים וכו') נתפסים כאיכותיים ביותר.


רצוי לבצע בירור מעמיק של תנאי העבודה במשרד החדש וזאת על-מנת לבצע השוואה בין תנאי העבודה הקיימים (במגזר הציבורי) לבין תנאי העבודה המוצעים (במגזר הפרטי). ראוי לציין כי על-פי שעות העבודה אליהן הורגלתם במגזר הציבורי, שהן לרוב קבועות, קשיחות וסבירות לחלוטין, אינן זהות בשוק הפרטי. השוק הפרטי הינו שוק דינמאי יותר ולכן, ייתכן מאוד, ותדרשו לביצוע עבודה בתנאי עבודה משתנים.


לבסוף, טרם ביצוע המעבר, רצוי לבחון את עברכם המקצועי. משכך, ברור למדי כי המשרדים הפרטיים כן יבקשו לבחון את הניסיון שלכם (בהתמחות/עבודה) וזאת על-מנת לבחון התאמה למחלקה המבוקשת. אולם, חשוב מאוד לציין כי משרדים רבים נוקטים בגישה של "לימוד מאפס" ובשל כך לא דורשים תנאים מקדימים של ידע בתחום מסוים ובהתאמה לא דורשים ניסיון בשוק הפרטי. בשל כך אל תפסלו מראש הגשת מועמדות.


כיצד לבצע את המעבר?

את המשרה המיוחלת ניתן לחפש באמצעות פורטלי דרושים, חברות השמה בתחום, רשתות חברתיות ועוד'

חברת SMARTJOB מחשבות בעלת ניסיון עתיר ועשיר שנים בביצוע מעברים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. לחברתנו היכולת לבצע התאמות ולבחון כל בקשה לגופה ובשל כך לשייך באופן המדויק ביותר בין מבקש המעבר. משכך, נשמח מאוד לסייע למי מכם שחפץ בשינוי זה ובמעבר חלק מהגזר הציבורי לשוק הפרטי.


留言


bottom of page