top of page

באיזה סדר גודל של משרד עורכי דין כדי לעבוד?

חיפוש אחר מקום העבודה הבא דורש מעורכי הדין לבחון לעומק שאלות רבות בנוגע למקום העבודה הפוטנציאלי. פרמטרים נפוצים לבדיקה הם: שכר, שעות עבודה, תנאים סוציאליים, אפשרויות קידום, תחומי התמחות של המשרד ועוד. אולם, לעיתים קרובות מתלבטים המועמדים בנוגע לגודל המשרד בו כדאי לעבוד. האם במשרד קטן? האם במשרד בינוני? או בכלל במשרדים גדולים שאף לעיתים מוגדרים כמגה-משרדים? על דילמה זו נעמוד במאמר קצר זה.
כיצד מגדירים גודל של משרד עורכי דין?

נהוג לחלק את משרדי עורכי הדין בישראל לשלושה גדלים שונים: משרד קטן, משרד בינוני ומשרד גדול/מגה משרד. לכל אחד מהמשרדים האלו אופי עבודה שונה ותנאים שונים. להלן נפרט.


משרד קטן:

משרדים קטנים, ככלל, מוגדרים ככאלו שמספר עורכי הדין המועסקים במשרד לא עולה על 20 עורכי דין. בשונה ממשרדים בינוניים-גדולים, משרדים קטנים לעיתים קרובות מסווגים כמשרדי בוטיק אשר עוסקים במספר נקודתי של נושאים וסוגיות משפטיות. בכך, מתאפשר לעורכי הדין במשרדים אלו להתמחות בנושא מסוים ספציפי ולהתמקצע בו. אולם, גם במשרדים הקטנים ניתן למצוא שלל משרדים העוסקים בנושאים ודיסציפלינות מרובים. בנוסף לכך, במשרדים קטנים, לרוב, מתאפשרת עבודה עצמאית המעניקה לעורך הדין יכולת לתקשר באופן בלתי אמצעי עם לקוחות המשרד ואף להשתתף בדיונים (בתחומים הרלוונטיים) ממש מתחילתה של העבודה וללא קשר לוותק (דבר שבא לכדי ביטוי במשרדים בינוניים וביתר שאת במשרדים הגדולים).


כמובן, לרוב, משרדים קטנים מאופיינים כמשרדים בעלי אופי עבודה "רגוע" יותר, וזאת תוך כדי שעבודת המשרד מתרחשת לרוב בשעות "סבירות". כך, ככלל, עורכי הדין במשרדים קטנים יידרשו לעבוד ככלל בשעות עבודה 'רגילות' ומקובלות - דבר המאפשר גמישות רבה בניהול מסגרת השעות לאחר סיום העבודה.


אולם, ראוי לציין כי לצד תנאי העבודה הנוחים יותר בד"כ ואפשרות ההתמקצעות - ישנם הפרשי שכר משמעותיים בין שכר עורכי הדין במשרד קטן לבין שכר עורכי דין במשרד בינוני ובטח במשרד גדול. לדוגמה: בעוד שעורך דין במשרד גדול עתיד להרוויח שכר שבין טווח של 11.5-15 אש"ח (ברוטו) בשנה שלאחר ההתמחות, עורך דין במשרד קטן עתיד להרוויח בין 6-8.5 אש"ח (ברוטו) עם אותו הוותק.

אף על פי כן, ראוי לציין כי ככל והוותק של עורך הדין במשרד עולה - כך ישנה התאזנות מסוימת בין שכר עורכי הדין במשרדים השונים. לדוגמה: עורך דין עם ניסיון של 5-6 שנים במשרד גדול ירוויח לעיתים סך של כ-22 אש"ח (בורטו) בעוד עורך דין במשרד קטן באותו הוותק עלול להרוויח סכום לא רחוק של כ-20 אש"ח (ברוטו).


משרד בינוני:

משרדים בינוניים, ככלל, מוגדרים ככאלו שמספר עורכי הדין המועסקים בהם גדול מ-20 ואינו עולה על 50 עורכי דין.

מטבעם, משרדי עורכי דין בינוניים נמצאים בתפר שבין משרדים קטן לבין משרדים גדולים. לרוב, משרדים בינוניים יעסקו במספר נרחב של נושאים - אולם יש משרדים בינוניים שעוסקים גם-כן במספר מצומצם וממוקד של נושאים משפטיים. בדומה למשרדי עורכי דין קטנים, במשרד בינוני ניתנת לעורכי הדין האפשרות לבטא עצמם תוך אפשרות להתבלט ולהתמקצע באופן עצמאי. אולם, אפשרות זו מוגבלת בהשוואה למשרדים קטנים וזאת עקב סגנון העבודה הדורשני והמפוקח הנהוג במשרדים בינוניים.


משרדים בינוניים, אם כן, ימוקמו במנעד שבין אופי עבודה "רגוע" יחסית לבין עבודה באינטנסיביות . כך, שעות העבודה הנהוגות במשרדים בינוניים אינן קשיחות יחסית כמו במשרדים קטנים אך בו בעת אינן חורגת בד"כ מגבולות הסביר. כלומר, ניתן לאפיין את שעות העבודה במשרדים בסדרי גודל של משרד בינוני כך שלרוב שעות העבודה הן 09:00-18:00/30. ראוי לציין כי בבחירת משרד כזה יש לקחת בחשבון נכונות רבה יותר לגמישות בשעות העבודה ולעיתים חריגה מתחומי שעות העבודה הרגילים שצוינו לעיל.


מבחינת תנאי השכר המוצעים לעורכי דין אחרי התמחות ניתן לראות כי לעומת משרדים קטנים וגדולים (ראו לעיל את הסכומים) במשרד בינוני טווח השכר נע בין 10-14 אש"ח (ברוטו). קרי: טווח שבין משרד גדול לבין משרד קטן. בהקשר לוותק, כמו שתואר לעיל - גם במשרד בינוני, כאשר שנות הוותק עולות, כך עולה השכר בהתאמה ומתאזן ביחס לשאר גדלי המשרדים השונים. כך לדוגמה לאחר 2 שנות ניסיון עורך דין במשרד בינוני צפוי להרוויח כ-15-19 אש"ח (ברוטו) למול 17-20 אש"ח (ברוטו) שצפוי להרוויח עורך דין במשרד גדול. היינו: הפרש לא גדול.


משרד גדול/מגה משרד:

משרדים גדולים, ככלל, מוגדרים ככאלו שמספר עורכי הדין שלהם גדול מ-50 ואינו עולה על 200 עורכי דין. מגה משרד מוגדר ככזה שעולה על 200 עורכי דין ומעטים המשרדים האלו בישראל. בניגוד למשרדים קטנים ובינוניים, משרדים גדולים מביאים לכדי ביטוי את ההתאמה שבין גודל המשרד לבין רמת המקצועיות שלו בתחומי עיסוקו העיקריים. כך, משרדים גדולים ככלל עוסקים ומתמקצעים במספר רב ונרחב של תחומי התמחות. כל זאת, תוך שמירה על רמת מקצועיות מעולה. כך, ככלל, ניתן לסבור כי עורך דין המבקש לעסוק בתחומים הקשורים לעולם המסחרי - לרוב, נכון יותר שיעשה זאת במשרדים גדולים. זאת, גם משום שמשרדי עורכי הדין הגדולים עוסקים בתחומים מסחריים מורכבים, גדולים ומשמעותיים יותר מאשר משרדים קטנים ובינוניים. יתרה מכך, לאלו אשר יבקשו בעתיד לעבור לעבוד בחברה מסחרית - יהיה יתרון משמעותי בכך שבעברם ניסיון במשרדים גדולים ובמגה משרדים.


אף על פי כן, ראוי לציין כי העבודה במשרדים גדולים, ובטח במגה משרד, תדרוש מעורכי הדין שעות עבודה לא שגרתיות תוך אפשרות שכיחה ביותר לחרוג מאלו. כך, לרוב יעבדו עורכי הדין במשרדים הגדולים סך של 9-10 שעות עבודה ביום רגיל - כאשר, לעיתים קרובות, יידרשו אלו לעבוד שעות נוספות ואף להיות זמינים לאחר שעות העבודה וכן בסופי השבוע. כלומר, לצד היתרונות המקצועיים הרבים אותם רוכשים עורכי הדין במשרדים אלו, לצד רזומה מרשים, שהרי ראוי לקחת בחשבון את שעות העבודה ואת המשמעויות של כך.


כמובן, משרדי עורכי הדין הגדולים מעניקים בד"כ, תנאים מעולים לעורכי הדין הכוללים חופשות (בארץ ובחו"ל), חנייה צמודה למשרד, קרן השתלמות, חדרי משרדים מפנקים, מזון, מימון הוצאות ועוד.


יתרה מכך, ברור למדי כי תנאי השכר במשרד גדול ומגה משרד טובים משמעותית - בטח בתחילת הדרך - לעומת משרד קטן או בינוני. כך, כפי שצוין שכר של עורך דין לאחר התמחות במשרד גדול יכול להגיע לכ-15 אש"ח (ברוטו) ובמגה משרד אף להגיע לאזור ה-17 אש"ח (ברוטו). יודגש, כי למרות התאזנות בשכר בין משרדי עורכי הדין הקטנים והבינוניים לבין משרדים גדולים ומגה משרדים - שעדיין, בכל הפרמטרים תנאי השכר והתנאים הסוציאליים הנלווים, בד"כ, טובים יותר במשרדים גדולים.


סיכום:

בחירת מקום העבודה הבא היא החלטה חשובה ומרכזית. כך, כאשר הנך מבקש/ת לבחון את האפשרויות לקראת המשרה הבאה בתוך עו"ד ראוי לקחת בחשבון את השוני וההבדלים שבין הגדלים השונים של משרדי עורכי הדין. כן, חשוב וראוי לקחת בחשבון את שלל ההבדלים ולא להתמקד אך ורק על רכיב השכר (על אף חשיבותו) וזאת על-מנת למצוא את האיזון ומסגרת העבודה הנכונה עבורכם.


בהקשר זה ניתן לעיין בטבלאות השכר שאנו מפרסמים ומעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט שלנו בקישור https://bit.ly/3TRJvWD/.


בהצלחה!

Comments


bottom of page