top of page
Skyscrapers

מיזוגים

מיזוגי משרדי עורכי דין הוא תחום מורכב ביותר, כל מיזוג הוא עולם ומלואו. התחום תפס תאוצה בשנים האחרונות, ההיגיון הפשוט העומד מאחורי מיזוג הוא ש: 3=1+1

למיזוגים מספר מטרות עיקריות מרכזיות:

 1. חיזוק  מעמד המשרד

 2. שיפור ביסוסו ומיצובו בשוק

 3. הכנסת רוח חדשה וצעירה

 4. הרחבת התחומים בהם המשרד מתמחה

 5. הגדלת הרווחיות וההכנסות של המשרד

 6. One Stop Shop - הצעה ללקוחות קיימים של שירותים נוספים

 7. גידול פיזי – היתרון לגודל

 8. העמקת והגדלת מחלקות קיימות

על אף היתרונות הרבים שיש במיזוג משרדי עורכי דין, מיזוג שמתבצע בצורה לא מבוקרת ויסודית עתידו לא בטוח, פעמים רבות אנו עדים למיזוגים שלא צלחו ואי ההתאמה ניכר באספקטים רבים כגון:

 • יעדים משותפים ותיאום הציפיות

 • תרבות ארגונית ועסקית

 • חלוקת משאבים אנושיים, פיזיים וטכנולוגיים של המשרדים המתמזגים

 • תהליך האינטגרציה

 • מדיניות חלוקת רווחים

 • מחויבות הדדית

 • צורת עבודה

 • תרבות

 • הובלה במשרד

 • איבוד עצמאות ועוד'​

על כן, מיזוג מוצלח יתרחש כאשר יוטמע תהליך יסודי ומנוהל בקפידה שלא פוסח בבחינה של הנושאים המשמעותיים. 

לנו בחברה מוניטין בליווי מיזוגים של משרדי עורכי דין, יש את מלוא הכלים על מנת לעזור לכם לעבור את הליך המיזוג באופן בריא ומיטיבי. ההיכרות האינטימית שלנו עם משרדי עורכי הדין, היצירתיות והחדשנות לצד הניסיון הרב הם שיביאו להצלחת המיזוג המיוחל על כל שלביו, החל משלב התכנון, שלבי המשא ומתן, הביצוע בפועל של המיזוג ואף שימורו וביסוסו לאורך שנים, זאת תוך דאגה לאינטרסים של שני הצדדים למיזוג אשר יביאו להמשך צמיחה ושגשוג יחד כצוות.

ליצירת קשר

אולי יעניין אותך

bottom of page