top of page

יתרונות וחסרונות של עבודה כשכיר לעומת עצמאי בעולם המשפטי

עורכי דין ניצבים לעיתים קרובות בפני הדילמה האם לפעול כשכירים במשרד או לפתוח משרד עצמאי משלהם. בחירה זו משפיעה על מגוון היבטים - רמת ההכנסה, שעות העבודה, עצמאות, אחריות ועוד. להלן מספר נקודות חשובות להפרדה בין שתי האפשרויות:


יתרונות של עבודה כשכיר במשרד:

1. הכנסה יציבה וקבועה - המשכורת החודשית מבטיחה זרם הכנסה סדיר.

2. חלוקת סיכונים עסקיים - המשרד נושא בעלויות תפעול, ציוד, חשבונות וכו'.

3. התמקדות במקצוע - השכירים אינם נדרשים לטפל בניהול ופעולות לוגיסטיות ואדמינסטרטיביות.

4. מאגר לקוחות קיים ואיכותי - במשרד מוביל קיים מאגר לקוחות קיים ואיכותי שמגיע אוטומטית לטיפול עו"ד השכיר

5. סביבת עבודה יציבה - המשרד מספק משאבי תמיכה, צוות עזר, לקוחות קבועים.

6. אפשרויות קידום - במסגרת מוגדרת לקידום, שותפות במשרד.


יתרונות של עבודה כעצמאי:

1. שליטה עצמית - העצמאים קובעים את סדרי העדיפויות ושעות העבודה שלהם.

2. פוטנציאל רווח גבוה יותר - ההכנסה אינה מוגבלת ותלויה רק בכמות הלקוחות.

3. גמישות - אין חובות כלפי מעביד והעצמאים חופשיים לפעול כראות עיניהם. 

4. התמחות בתחום ספציפי - אפשרות להתמקד רק בתחומים המועדפים עליהם. 

5. ניהול עצמי - העצמאים יכולים לפתח תרבות ארגונית ייחודית משלהם.חסרונות של עבודה כשכיר:

1. הכנסה מוגבלת - השכר תלוי במשרה ספציפית ולא בביצועים אישיים.

2. חופש פעולה מוגבל - צריך לפעול לפי הנחיות ותרבות ארגונית של המשרד.

3. עומס עבודה - לעתים קרובות ישנה דרישה לשעות נוספות ולחצים מצד ההנהלה.

4. פחות גמישות - חופשות, תנאי העסקה וכו'.

5. תלות במעסיקים - התפטרות או פיטורין יכולים להיות כרוכים בקשיים.


חסרונות של עבודה עצמאית:

1. חוסר יציבות - ההכנסה אינה קבועה ותלויה בגיוס לקוחות חדשים.

2. עלויות תפעול גבוהות - על העצמאים לשאת בכל עלויות המשרד והמשאבים.

3. אחריות ניהולית ועסקית - להפעיל עסק, לטפל בתחומים לוגיסטיים וחיפוש מתמיד אחרי לקוחות לצד עבודה משפטית.

4. בידוד מקצועי - פחות שיתופי פעולה, חוסר גב משפטי של משרד גדול.

5. חוסר עתיד תעסוקתי - קושי למצוא משרה שכירה אחרי שנים של עבודה עצמאית.


כמו בכל דילמה, על עורכי הדין לשקול את היתרונות והחסרונות בזהירות בהתאם לנסיבות האישיות שלהם. חלקם מעדיפים את הסדירות והיציבות בתור שכירים, ואחרים שואפים לחופש ולאחריות של עבודה עצמאית. השאלה היא איזו דרך תתאים יותר לאישיות, הכישורים והחזון של כל עורך דין.


Comments


bottom of page