top of page

התפקיד המרכזי של הליטיגטור - ייצוג לקוחות בהליכים משפטיים


הליטיגטור הוא עורך דין המתמחה בייצוג לקוחות במסגרת הליכים משפטיים מול בתי המשפט והרשויות השיפוטיות השונות. בין התיקים בהם יטפל הליטיגטור ניתן למנות תביעות אזרחיות, תביעות נזיקין, תביעות בתחום דיני העבודה והמשפחה, הליכי פשיטות רגל, תביעות מנהליות וערעורים משפטיים שונים.


בתפקידו, עורך הדין הליטיגטור ילווה את הלקוח משלב היוועצות ראשוני ועד לקבלת פסק דין או גיבוש הסכם פשרה. בין משימותיו המרכזיות נמנות גיבוש ההגנה המשפטית, כתיבת כתבי טענות, איסוף ראיות, זימון עדים, הכנת סיכומים וטיעון משפטי בבתי המשפט השונים.


ההתנהלות המשפטית של הליטיגטור


עבור הליטיגטור, כל התנהלות מול בתי המשפט מחייבת הכרת החוק, הפסיקה וכללי ההתדיינות לעומקם. עליו לדעת לפענח טענות, להציג ראיות באופן ברור ומשכנע ולהציג טיעונים משפטיים מנומקים היטב. 


יחד עם זאת, במקביל להתנהלותו באולמות בית המשפט, הליטיגטור גם נדרש לשמר קשר רציף עם לקוחותיו ועמיתיו הנוספים במחלקה המשפטית. עליו לשמור על עדכון הלקוח בצורה שוטפת, לדון עמו בהתפתחויות ואף להכין אותו לחקירה משפטית במידת הצורך. לא פעם נדרש הליטיגטור גם לקיים משא ומתן על הסכמי פשרה ולגבש את הנתיבים המשפטיים העדיפים למקרה הספציפי.
התכונות החשובות לליטיגטור מצליח


התפקיד הייחודי של הליטיגטור, הכולל חשיפה לתחומי עבודה רבים אך גם התמחות משפטית מעמיקה, מחייב תכונות אופי ייחודיות:


1. ניסוח משפטי ברור ויכולת כתיבה וניתוח משפטי בלתי מעורערים.

2. יכולת טיעון גבוהה וביטחון עצמי בהצגת טיעונים מול ערכאות משפטיות שונות.

3. יכולת לעמוד בלחצים, לנהל מספר רב של תיקים במקביל ולעבוד בסביבה תחרותית ודינמית.

4. כושר הבנה גבוה, סקרנות משפטית וחריצות בלימוד מקרים חדשים והשתלמות מתמדת.

5. יכולת עבודת צוות ושיתוף פעולה הן עם לקוחות והן עם עמיתים במחלקה המשפטית.

6. יושרה, הגינות ואמינות - תכונות הכרחיות לשמירה על מקצועיות ואמון ציבור.


התפקיד הייחודי של הליטיגטור במערכת בתי המשפט, הדורש שילוב של מקצועיות משפטית, ביטחון עצמי, כושר התבטאות וניהול מקרים רבים במקביל - הופך אותו לאחד התפקידים המאתגרים והמרתקים במקצוע עריכת הדין.


留言