top of page

משרות התמחות 2025

להתחיל את הקריירה המשפטית במשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

סטודנט/ית יקר/ה,

הינך עומד/ת בפתחה של תקופה משמעותית מאוד בכל הנוגע לקריירה המשפטית שלך - בחירת התמחות הינה בעלת השפעה מכרעת על המשך דרכך המקצועית. מחד קיימת חשיבות רבה לבחור התמחות 'איכותית' כזו ש'פותחת דלתות' ואפשרויות בהמשך הדרך, ומאידך כזו שנותנת מענה לרצונותיך, ובעלת התאמה אישית לאופייך.

SMARTJOB מאפשרת לך להגיש מועמדות בחינם למשרדים המובילים בישראל באמצעות חשיפה רחבה למשרות ההתמחות החמות והעדכניות ביותר למועדי ההתמחות מרץ וספטמבר 2025 ומהווה דריסת רגל ראשונית בעולם המשפט הישראלי.

כל שעליך לעשות, הוא למלא את 'פרופיל המועמד' פעם אחת, ולאחר מכן להגיש בלחיצת כפתור מועמדות למשרות ההתמחות הרלבנטיות עבורך. 

בהצלחה!

צוות SMARTJOB

Item List

ארדינסט

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

ארנון

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

גולדפרב זליגמן גרוס

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

גורניצקי

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

הרצוג

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

מיתר

משרת התמחות מרץ 2025

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.

אנו מחפשים סטודנטים המעוניינים להתמחות במועד מרץ/ ספטמבר 2025, סטודנטים ייחודיים בעלי יכולת מנהיגות, עמידה תחת תנאי לחץ, ראש גדול, יצרתיים ושקדנים. עדיפות לסטודנטים/יות בוגרי/ות מוסדות לימוד מובילים וממוצע ציונים גבוה.
bottom of page