top of page

פרויקטים

חברת SMARTJOB מתמחה בביצוע ייעוץ אישי למעסיקים, סקירות ופילוחים בעולמות הגיוס המשפטיים. אנו נשמח לסייע ולספק תשתית לביצועם של פרויקטים ותוכניות מותאמות

Image by Jason Goodman

סקירת צוות משפטי

חברת SMARTJOB בעלת ניסיון רב בביצוע סקירה של הצוות המשפטי הקיים במשרדים/חברות. כן, חברתנו באמצעות ניתוח וסקירה מדוקדקת של צוותכם תוכל לספק מסקנות בנוגע לתקינות הרכב הצוות הקיים וכן לתת עצות והנחיות לפעילות מיטבית בעתיד תוך פילוח מיטבי של תחומי עניין של החברה. ראוי לציין כי חברתנו תספק את שלל השיקולים בנוגע להרכב של המחלקה המשפטית בהתאם לצרכים האישיים שלכם, ואף בהתאם לממצאי הסקירה המקיפה, תספק המלצות בנוגע לשיפור עבודת המחלקה תוך דגש על פתרונות אלטרנטיביים (עבודה עם משרדי עורכי דין חיצוניים לחברה/משרד לדוגמה) בעת הצורך. בנוסף לכך, כחלק משירות זה חברתנו מסייעת לחברות וגופים המבקשים להקים מחלקות משפטיות חדשות וזאת תוך ליווי לאורך התהליך.

סקרי שכר

חברת SMARTJOB בעלת ניסיון עשיר בביצוע סקירות שכר על-פי תנאי השוק בהתאם לצרכים האישיים שלכם. כך, חברתנו מספקת אינדיקציה ברורה הנוגעת למצב השכר בשוק הרלוונטי תוך שימת דגש על קריטריונים ספציפיים הנוגעים אליכם. פילוח השכר יתמקד בשכר "היבש" וכן יתייחס לנתונים נוספים המשפיעים על השכר בתחום הספציפי אשר ביניהם שנות ניסיון וותק, תנאים סוציאליים, מדיניות בונוסים, תנאי פנסיה וקרנות השתלמות, הטבות לעובדים (תנאים נלווים), תתי תחומים, ועוד. באמצעות סקירת השכר של חברתנו תוכלו לקבלת אינפורמציה חשובה הנוגעת למצב השוק, וזאת תוך הבנה היכן הנכם ממוקמים ביחס לשאר המתחרים הרלוונטיים בכל הקשור לשכר העובדים.

Revewing Graphs
Write

תוכניות מותאמות

חברת SMARTJOB מציעה סיוע בהוצאה לפועל של תוכניות מיוחדות, ייחודיות ומותאמות לצרכים שלכם ורלוונטיות בעת הצורך. נשמח לספק לכם את התשתית לצורך הקמה, תפעול והרצה של התוכנית. לנו תוכניות מותאמות לגיוס מתמחים, גיוס אישי/מאסיבי של עורכי דין וארגון כנסים ואירועים המותאמים באופן אישי לצרכים שלכם.

ייעוץ אישי

חברת SMARTJOB תשמח לסייע בייעוץ אישי הקשורה לעולם הגיוס וההשמה המשפטי במשרדכם/חברתכם.

Corridor Meeting

אולי יעניין אותך

bottom of page